SPIRIT razpis

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju Transport Frangež d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Digitalizacija podjetja TRANSPORT FRANGEŽ d.o.o.« (krajše: DIGI TRANSPORT 2019). V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju vzpostavili elektronsko izmenjavo med partnerji, izvedli digitalizacijo nastopov na sejmih, vzpostavili novo spletno stran za tuje trge, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja.

Namen operacije
Namen operacije »Digitalizacija podjetja TRANSPORT FRANGEŽ d.o.o.« je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Podjetje InfoTrans, logistika in transport d.o.o. bo v okviru razpisa izvedlo ukrep vzpostavitve elektronske izmenjave med partnerji in ukrep krepitev kompetenc – usposabljanja.

Podjetje Galerija Unuk bo za nas izvedlo aktivnosti v okviru ukrepov spletne strani za tuje trge, produktno prodajni video in digitalizacijo nastopov na sejmih.

ELEKTRONSKA IZMENJAVA MED PARTNERJI 

Vzpostavitev ali nadgradnja elektronske izmenjave, vmesnikov in varnih povezav med partnerji (dobavitelji, kupci in distributerji) z namenom avtomatizacije ter digitalizacije mednarodnih procesov dobavnih verig B2B. Take rešitve in storitve so zahteve vseh večjih mednarodnih kupcev, omogočajo učinkovito izvajanje, upravljanje in nadzor oskrbovalnih verig, kar omogoča zniževanje vseh stroškov poslovanja, učinkovito upravljanje zalog in dobav, večjo odzivnost na potrebe strank in s tem učinkovitejše cikle proizvodnje.

DIGITALIZACIJA NASTOPOV NA SEJMIH 

Zavedamo se, da je potrebno za predstavitev svojih storitev in izdelkov imeti več video predstavitev, virtualnih show room-ov  ipd. Zato želimo v podjetju sodelovati na enem izmed digitalnih sejmov, ki ponuja različne možnosti predstavitev podjetij. Pomembno je, da je digitalni sejem opremljen z možnostjo nalaganja fotografij in video predstavitev, saj želimo v tujem jeziku naložiti tudi produktno-prodajni video. Zunanji izvajalec bo pripravil tekstovni material v angleškem jeziku, fotografije za objavo, logotipe in drugi potrebni material. 

 

SPLETNE STRANI ZA TUJE TRGE 

Vzpostavitev nove spletne strani za grajenje korporativne identitete podjetja TRANSPORT FRANGEŽ d.o.o.. Spletna stran bo predstavitvena s ključnimi blagovnimi znamkami podjetja v slovenskem, hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku. Ključnega pomena bo možnost prijave iskalcev zaposlitve, ki se bodo lahko prijavili iz različnih držav. Spletna stran bo imela odziven dizajn prilagojen mobilnim napravam. Za potrebe digitalnega marketinga bo v spletni strani vključena analitika, s katero bo mogoče meriti cilje zastavljene v planu digitalnega marketinga.   

 

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO 

S produktno prodajnim videom bomo gradili korporativno identiteto podjetja TRANSPORT FRANGEŽ d.o.o. na tujih trgih. Predstavili bomo ključne prodajne produkte in storitve. Video bo v različnih formatih in bo tako primeren za uporabo ter promocijo na različnih digitalnih kanalih: YouTube, Facebook, Instagram. Video bo posnet na lokaciji podjetja in bo opremljen z animiranim logotipom naročnika. Video bo pripravljen v angleškem jeziku.   

 

KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJA 

Zunanji izvajalec bo izvedel delavnico iz področja e-komuniciranja s katerim se naši zaposleni srečujejo vsakodnevno seveda v okvirjih sodobnih tehnologij 4.0 industrije. V okviru usposabljanj bomo osvežili in pridobili nova znanja s področja komunikacije odnosov, saj se zavedamo, da lahko s pravim pristopom do stranke in pravilnim načinom podajanja informacij izboljšamo odnos s stranko, stranka je zadovoljnejša, kar prispeva k dobremu imenu podjetja in s tem pridobimo konkurenčno prednost. Hkrati pa vse to pomembno vpliva na motiviranost zaposlenih, medsebojne odnose v podjetju, pretok informacij ter zvišuje produktivnost sodelavcev. Pri usposabljanju bomo zaposlene najprej predvsem seznanili z izzivi pri uvajanju elektronske izmenjave podatkov in digitalizacije procesov. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 22.085,00 EUR.


Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si