Delo v pisarnah

Glavne pisarne podjetja, Zg. Jablane, Kidričevo

Fotografije: Igor Unuk