Politika kakovosti

Politiko kakovosti v podjetju Avtoprevozništvo Srečko Frangež s.p. in Transport Frangež d.o.o. sestavljajo naslednja načela:

1. Stalno izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti s ciljem dobičkonosnega poslovanja;

2. Stalno spremljanje potreb trga in prilagajanje naših sposobnosti;

3. Spodbujanje in motiviranje sodelavcev za samostojno in odgovorno delo;

4. Stalno strmenje k optimalnim delovnim procesom;

5. Zagotavljanje strokovnega usposabljanja sodelavcev podjetja;

6. Ustrezno komuniciranje in razpoložljivost informacij za sodelavce;

7. Zagotavljanje ekonomsko upravičenega nivoja kakovosti na vseh nivojih poslovanja;

8. Negovanje stalnih stikov s ključnimi naročniki in spremljanje njihovega zadovoljstva;

9. S pogoji dela in kompetentnostjo zaposlenih zagotavljali izvedbo ustreznih postopkov za zagotavljanje varnosti in integritete živil ter drugih občutljivih transportov;

10. Spremljanje zahtev veljavne zakonodaje in delovanje skladno z njo;

11. Stalno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem;

12. Skrb za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov naše dejavnosti na okolje;

13. Stalno usklajevanje sistema vodenja kakovosti z veljavnimi zakonskimi in ostalimi zahtevami ter z dobro poslovno prakso.

14. Zagotavljanje varnosti transporta živil v skladu z higienskimi zahtevami in zahtevami HACCP.