Politika kakovosti

Politika kvalitete u tvrtki Avtoprevozništvo Srečko Frangež s.p. i Transport Frangež d.o.o. sastoje se od sljedećih načela:

1. Stalno poboljšavanje učinkovitosti i djelotvornosti s ciljem profitabilnog poslovanja;

2. Stalno praćenje potreba tržišta i prilagođavanje naših mogućnosti;

3. Poticanje i motiviranje zaposlenika na samostalan i odgovoran rad;

4. Stalna težnja za optimalnim radnim procesima;

5. Pružanje stručne izobrazbe za zaposlenike tvrtke;

6. Odgovarajuća komunikacija i dostupnost informacija za zaposlenike;

7. Osiguravanje ekonomski opravdane razine kvalitete na svim razinama poslovanja;

8. Njegovanje stalnih kontakata s ključnim klijentima i praćenje njihovog zadovoljstva;

9. Osigurati dobre radne uvjete i stručnost naših zaposlenika, a sa time omogućiti sigurnost i integritet prehrambenih proizvoda i ostalih osjetljivih prijevoza;

10. Praćenje zahtjeva važećeg zakonodavstva i postupanje u skladu s njim;

11. Stalno poboljšanje sustava upravljanja okolišem;

12. Briga za prevenciju i smanjenje negativnih utjecaja naših aktivnosti na okoliš;

13. Kontinuirano usklađivanje sustava upravljanja kvalitetom s važećim zakonskim i drugim zahtjevima te s dobrom poslovnom praksom.

14. Osiguravanje sigurnosti prijevoza prehrambenih proizvoda u skladu s higijenskim i HACCP zahtjevima.