ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

Политика квалитета у предузећу Автопревозништво Сречко Франгеж д.о.о. и Транспорт Франгеж д.о.о. састоје се од следећих принципа:

1. Континуирано побољшање ефикасности и ефективности са цилјем профитабилног пословања;

2. Стално праћење потреба тржишта и прилагођавање наших могућности;

3. Подстицање и мотивисање запослених да раде самостално и одговорно;

4. Стална тежња ка оптималним радним процесима;

5. Пружање стручног образованја за запослене у компанији;

6. Одговарајућа комуникација и доступност информација за запослене;

7. Осигуравање економски оправданог нивоа квалитета на свим нивоима пословања;

8. Неговање сталних контаката са кључним клијентима и праћење њиховог задовољства;

9. Осигурати добре услове рада и стручност наших запослених, и на тај начин омогућити сигурност и интегритет прехрамбених производа и другог осетљивог транспорта;

10. Праћење и поштовање захтева важећег законодавства;

11. Стално унапређивање система управљања животном средином;

12. Брига за спречавање и смањење негативних утицаја наших активности на животну средину;

13. Континуирано усклађивање система управљања квалитетом са важећим законским и другим захтевима и са добром пословном праксом.

14. Обезбеђивање транспорта прехрамбених производа у складу са хигијенским и ХАЦЦП захтевима.