АДР транспорт

Нудимо услуге превоза робе која захтева посебну пажњу и опрез и спада у једну од група према АДР класификацији. Транспорт се врши фрижидерима (Термо + АДР) или церадама.

Према АДР-у, роба има следеће класе опасности:

Класа 1: експлозивне супстанце и предмети
Класа 2: гасови
Класа 3: запаљиве течности
Класа 4.1: запаљиве чврсте материје, самореагујуће материје и експлозиви, десензибилизоване чврсте материје
Класа 4.2: супстанце које се спонтано пале
Класа 4.3: супстанце које у контакту са водом емитују запаљиве гасове
Класа 5.1: оксиданти
Класа 5.2: органски пероксиди
Класа 6.1: токсичне супстанце
Класа 6.2: заразне супстанце
Класа 7: радиоактивне супстанце
Класа 8: корозивне супстанце
Класа 9: разне опасне супстанце и предмети