ADR prevozi

Nudimo vam organiziranje in prevozne storitve za blago, ki zahtevajo posebno skrb in previdnost, ter spadajo v eno izmed skupin po ADR klasifikaciji. Prevoze opravljamo z hladilniki (Thermo + ADR ) ali ponjavami.

Ponujamo ADR prevoze naslednjih razredov nevarnosti:

Razred 1: eksplozivne snovi in ​​predmeti

Razred 2: plini

Razred 3: vnetljive tekočine

Razred 4.1: vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi in ​​eksplozivne snovi, desenzibilizirane trdne snovi

Razred 4.2: snovi, ki se spontano vžgejo

Razred 4.3: snovi, ki pri stiku z vodo izločajo vnetljive pline

Razred 5.1: oksidanti

Razred 5.2: organski peroksidi

Razred 6.1: strupene snovi

Razred 6.2: nalezljive snovi

Razred 7: radioaktivne snovi

Razred 8: jedke snovi

Razred 9: različne nevarne snovi in ​​predmeti